06.09.2015
POŻEGNANIE LATA NA TRZECH WZGÓRZACH

Zapraszamy wszystkich na festyn organizowany przez park linowy Leśna Przygoda na Trzech Wzgórzach w Wodzisławiu Śląskim


"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl".