20.05.2015
DZIEŃ DZIECKA 31.05.2015 START GODZINA:10.00

Zapraszamy wszystkich chętnych do szalonej zabawy z okazji Dnia Dziecka!!!
"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl".