03.02.2014
Dziękujemy!!

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim grupom, którym udało się skorzystać w okresie ferii z naszych zimowych atrakcji!! Cieszymy się, że ujemna temperatura nie stanowiła dla was problemów i liczymy na waszą ponowną obecność w lecie!!


"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl".