Park Maluch

REGULAMIN PARKU LINOWEGO
LEŚNA PRZYGODA "MALUCH"

 

 1. Wstęp na trasę linową jest możliwy jedynie po zakupieniu biletu, okazaniu bonu upominkowego lub zaproszenia.
 2. Zakup biletu uprawnia do zabawy w parku linowym Leśna Przygoda "Maluch" bez limitu przejść i czasu w trakcie jednego dnia.
 3. Minimalny wiek dziecka - 3 lata, maksymalny - 13 lat.
 4. Podczas przechodzenia trasy należy zachowywać spokój, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie przeszkadzać innym uczestnikom zabawy.
 5. Zabrania się wspinania na siatki zabezpieczające oraz drewniane domki.
 6. Przed wejściem na trasę parku linowego Leśna Przygoda "Maluch" należy opróżnić kieszenie, zdjąć biżuterię, smycze, itp.
 7. Zabrania się wnoszenia na trasy parku linowego jedzenia, picia, telefonów komórkowych.
 8. Trasę nalezy pokonywać w jednym określonym kierunku.
 9. W przypadku odpadnięcia od siatki asekuracyjnej należy niezwłocznie wezwać obsługę parku linowego.
 10. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji trasy, nie będą zwracane koszty zakupu biletu.
 11. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub poleceń personelu parku grozi im niebezpieczeństwo wypadku i poważniejszych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada.
 12. Na teren parku linowego Leśna Przygoda "Maluch" zabrania się wnoszenia oraz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
 13. Za niestosowanie się do poleceń instruktorów grozi wydalenie z parku bez zwrotu kosztów biletu.
 14. Należy zachować paragon fiskalny jako dowód ubezpieczenia.

"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl".