Trasy Wysokie

REGULAMIN PARKU LINOWEGO
LEŚNA PRZYGODA

 

 1. Wejście na platformy parku linowego i wykonywanie jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupieniu biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczeniu przez instruktora.
 2. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji nie będą zwracane koszty biletu.
 3. Osoby znajdujące się na terenie parku linowego Leśna Przygoda nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych środków wpływających na prawidłową pracę organizmu ludzkiego.
 4. Zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu na terenie parku linowego.
 5. Podczas wizyty w parku linowym Leśna Przygoda należy bezwględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 6. Osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi, jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia swojego lub innych.
 7. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa i nie będą stosować się do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakci nie odpowiada!
 8. Uczestniczyć w programie mogą osoby, spełniające następujące kryteria:
  a. minimalny wzrost: 170 cm na wyciągnięcie ręki
  b. minimalny wiek: 8 lat
  c. maksymalna waga: 130 kg
  d. uczestnicy do lat 18 muszą mieć towarzystwo osoby dorosłej.
  e. nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych: urazy układu kostnego, choroby serca, epilepsja, ciąża
 9. Podczas przechodzenia przez park linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować. Przez cały czas koncentracja i ostrożność powinny być na najwyższym poziomie.
 10. Osoby chcące korzystać z parku linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, w skład którego wchodzą: uprząż pełna, lonża hydrauliczna, kask.
 11. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać. Uczestnik po otrzymaniu sprzętu asekuracyjnego ponosi odpowiedzialność za jego uszkodzenie spowodowane jego nieprawidłowym użytkowaniem.
 12. Osoby noszące okulary powinny je odpowiednio zabezpieczyć, a posiadajace biżuterię - całkowicie ją z siebie zdjąć, tak aby w żaden sposób nie stwarzała ona zagrożenia dla zdrowia lub życia w trakcie zabawy. W miarę możliwości należy również zdjąć elementy/urządzenia medyczne (np. aparaty słuchowe). Kieszenie należy opróżnić.
 13. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk na wysokości karku lub ich dokładnego schowania pod kask.
 14. Na platformie mogą znajdować się wyłącznie dwie osoby, natomiast przeszkodę pokonywać może tylko jedna osoba.
 15. Po wejściu na platformę niezwołcznie należy wpiąć się do pętli asekuracyjnej ulokowanej wokół drzewa (stalowa lina oznaczona czerwoną taśmą), a dopiero później przepiąć się do liny asekuracyjnej znajdującej się bezpośrednio nad przeszkodą (stalowa lina na początku i końcu oznaczona czerwoną taśmą).
 16. W przypadku nietypowych przejazdów karabinek należy wpiąć w punkty asekuracyjne w sposób prezentowany na tabliczkach informacyjnych.
 17. Podczas poruszania się po przeszkodach nie należy trzymać się stalowych lin asekuracyjnych.
 18. Lonżę należy utrzymywać na jednym bądź drugim ramieniu. Stanowczo zabrania się trzymania lonży pod pachą, bądź umieszczania głowy pomiędzy jej ramionami.
 19. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personale parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zaróno co do stanu technicznego wyposażenia parku linowego, jak i co do własnego samopoczucia, czy innych niepokojących objawów.
 20. W przypadku napotkania jakichkolwiek trudności lub braku możliwości kontynuowania przejścia trasy, uczestnik zostanie ewakuowany przez instruktora z trasy linowej.
 21. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwględne wydalenie z terenu parku linowego Leśna Przygoda.

"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl".